Dostupni kursevi

Multimedija

Multimedija

Multimedija koristi višestruke forme informacionog sadržaja i njiho...

PEDAGOŠKO-DIDAKTIČKA GRUPA PREDMETA

PEDAGOŠKO-DIDAKTIČKA GRUPA PREDMETA

Tehnologija zavarenih konstrukcija

Tehnologija zavarenih konstrukcija

Cilj ovog kursa jeste upoznavanje studenata sa osnovama metalnih ko...

Projektovanje informacionih sistema

Projektovanje informacionih sistema

Digitalni upravljački sistemi

Digitalni upravljački sistemi

Industrijska informatika

Industrijska informatika

Svrha ovog kursa jeste upoznavanje studenata sa procesima automatiz...

Procesni računari

Procesni računari

Procesni računari imaju značajnu ulogu i u detekciji valjanosti opreme

Osnovi Hidraulike i Pneumatike

Osnovi Hidraulike i Pneumatike

Pneumatika i hidraulika često se nazivaju zajedničkim imenom flui...

Osnove Python Programiranja

Osnove Python Programiranja

Jezik Python je objektno orijentisan interpretativni p...

Redovi i nizovi u matematici

Redovi i nizovi u matematici

Cilj ovog kursa jeste proučavanje redova i nizova u matematici, kao...