Dostupni kursevi

Blokchain tehnologija

Blockchain tehnologija je decentralizovana digitalna baza koja bele...
Kurs

Osnove programiranja u Go (Golang) programskom jeziku

"Cilj programa je da polaznike opremi sa znanjem i veštinama potreb...
Kurs

Baze podataka

Po završetku kursa, student je osposobljen za: primenu različitih m...
Kurs

Saobraćajne nezgode

Saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na putu ili je...
Kurs

Pčelarstvo za početnike

U pčelarstu postoje osnovna pravila kojih se treba pridržavati.
Kurs

Sportsko penjanje

Sportsko penjanje je sport koji ne poznaje godine.
Kurs

Veb programiranje

Osnove programiranja u jeziku PHP.
Kurs

Osnove Java programiranja

Implementacija objektno orijentisanih koncepata u programskom jezik...
Kurs

Objektno programiranje

Osnove programiranja u jeziku C++
Kurs

Uvod u JavaScript programski jezik

Osnovni cilj je upoznavanje sa osnovama JavaScript programskog jezi...
Kurs

Osnove programiranja mikrokontrolera

Programiranje mikrokontrolera zahteva razumevanje hardverskih karak...
Kurs

Pravila šaha

Šah je dvosobna strateška igra. Cilj igre je postizanje "šah-mat" -...
Kurs

WEB dizajn

Kreiranje WEB stranica putem Wordpress-a.
Kurs

Informatika i računarstvo

Programiranje u Python programskom jeziku za prvi razred Gimnazije.
Kurs