Dostupni kursevi

Industrijska informatika

Industrijska informatika

Svra ovog kursa jeste upoznavanje studenata sa procesima automatiza...

Procesni računari

Procesni računari

Procesni računari imaju značajnu ulogu i u detekciji valjanosti opreme

Osnovi Hidraulike i Pneumatike

Osnovi Hidraulike i Pneumatike

Pneumatika i hidraulika često se nazivaju zajedničkim imenom flui...

Osnove Python Programiranja

Osnove Python Programiranja

Jezik Python je objektno orijentisan interpretativni p...

Redovi i nizovi u matematici

Redovi i nizovi u matematici

Cilj ovog kursa jeste proučavanje redova i nizova u matematici, kao...