Prikaz različitih operativnih sistema, Windows i Linux