Multimedija koristi višestruke forme informacionog sadržaja i njihovo procesiranje da informiše ili zabavi korisnika ili publiku. Ne ograničavajući se samo na to, možemo reći da se multimedija odnosi na korišćenje elektronskih medija za skladištenje različitih tipova podataka i generisanje pobuda putem kojih doživljavamo neki multimedijalni sadržaj kreiran pomoću teksta, slika, videa, animacija, zvuka i drugih oblika medija koji stimulišu naša čula.

Definisanju pojma multimedija se može pristupiti na različite načine. Jedna od opštijih definicija multimedije je sledeća:

Multimedija je oblast koja se bavi kompjuterski kontrolisanom integracijom teksta, grafike, crteža, slika i videa, animacija, zvuka i bilo kojih drugih medija gde se bilo koji tip informacija može predstaviti, zapamtiti, preneti i obraditi u digitalnom obliku.

Unatoč ovoj definiciji multimedije kao naučne oblasti, reč multimedija se koristi i da označi multimedijalni sadržaj, koji predstavlja konvergenciju teksta, slika, videa, animacija i zvuka (elemenata multimedije) u jedinstvenu formu. Snaga multimedije leži u načinu kako su te informacije međusobno povezane.

Multimedijalna aplikacija osim multimedijalnog sadržaja obuhvata i procese koji se nad njim odvijaju.

Cilj ovog kursa jeste upoznavanje studenata sa osnovama metalnih konstrukcija i njihovog spajanja- zavarivanja.
Takođe, studenti stiču nova znanja kroz samostalan rad i izradu seminarskog rada na odabranu temu.

Svrha ovog kursa jeste upoznavanje studenata sa procesima automatizacije industrijske proizvodje, upotrebom Programsko- Logičkih  kontrolera, kontrolnih releja itd... Kao i  programiranjem istih komandama koje su potrebne zarad pravilnog upravljanja industrijskim procesima.

Procesni računari imaju značajnu ulogu i u detekciji valjanosti opreme

Pneumatika i hidraulika često se nazivaju zajedničkim imenom fluidika. Fluidika se bavi sistemima za prenos energije i/ili signala putem radnog fluida. Zadaci pneumatskog ili hidrauličkog sistema mogu uključivati pretvaranje, prenos i upravljanje energijom.

Jezik Python je objektno orijentisan interpretativni programski jezik opšte namene.

Autor  programskog  jezika  i  prevodioca  je  holandski programer Gvido van Rosum ranih devedesetih godina.

Programski jezik je dobio naziv po poznatoj britanskoj humorističkoj TV seriji "Leteći cirkus Montija Pajtona" (Monty Python’s Flying Circus).


Predavac Faris Pepic

Cilj ovog kursa jeste proučavanje redova i nizova u matematici, kao i definisanje njihovih osobina i karakteristika. Redovi i nizovi mogu biti brojevi, matrice funkcije itd...