Cilj kursa je upoznavanje sa istorijom Beograda.

Cilj kursa je sticanje znanja o konvencionalnim i objektno orijentisanim modelima i pristupima za analizu i logičko projektovanje informacionih sistema.

Na ovom kursu naucicete sve o slikarstvu i o istoriji istom, imace te primere crteza, naucicete sve vrste umetnosti i najpoznatije umetnike i slikare.

Cilj kursa je upoznavanje sa SCADA sistemima.

Cilj ovog kurasa je upoznavanje sa motociklizmom.

Cilj kursa je upoznavanje sa objektnim programiranjem.

Poštovanje,

Kroz ovaj kurs upoznaćemo se sa mnogim standardima i pravilima programskog Javascripta, osnovama front-end developmenta native (Android, iOS) to jest Web aplikacija. Tako i integracijom osnovnih sredstava za komunikaciju sa serverima (API, Baze Podataka).

Ovaj kurs je primenjen programerima početnicima ali može služiti kao dobar podsetnik veteranima ove veštine!

Student

Jović Đorđe, inž