Cilj ovog kursa jeste upoznavanje studenata sa osnovama metalnih konstrukcija i njihovog spajanja- zavarivanja.
Takođe, studenti stiču nova znanja kroz samostalan rad i izradu seminarskog rada na odabranu temu.

Svrha ovog kursa jeste upoznavanje studenata sa procesima automatizacije industrijske proizvodje, upotrebom Programsko- Logičkih  kontrolera, kontrolnih releja itd... Kao i  programiranjem istih komandama koje su potrebne zarad pravilnog upravljanja industrijskim procesima.

Procesni računari imaju značajnu ulogu i u detekciji valjanosti opreme

Pneumatika i hidraulika često se nazivaju zajedničkim imenom fluidika. Fluidika se bavi sistemima za prenos energije i/ili signala putem radnog fluida. Zadaci pneumatskog ili hidrauličkog sistema mogu uključivati pretvaranje, prenos i upravljanje energijom.

Jezik Python je objektno orijentisan interpretativni programski jezik opšte namene.

Autor  programskog  jezika  i  prevodioca  je  holandski programer Gvido van Rosum ranih devedesetih godina.

Programski jezik je dobio naziv po poznatoj britanskoj humorističkoj TV seriji "Leteći cirkus Montija Pajtona" (Monty Python’s Flying Circus).


Predavac Faris Pepic

Cilj ovog kursa jeste proučavanje redova i nizova u matematici, kao i definisanje njihovih osobina i karakteristika. Redovi i nizovi mogu biti brojevi, matrice funkcije itd...