Razvoj automatizovanih sistema u proizvodnom sistemu je sledio razvoj alata, mašina iračunarskih tehnologija od veoma primitivnih formi do savremenih sloţenih arhitektura. Osnovni ciljevi automatizacije se pre svega odnose na zamenu ljudskog rada u sredinama gde su uslovi rada teški u opasni, u slučajevima gde su radne operacije monotone i ponavljaju se i gde se operacije odvijaju na nepristupačnim i udaljenim lokacijama. 

Stilizacija i dizajn veb stranica vrši se pomoću jezika CSS. Poznavanje  CSS programskiog jezika predstavlja osnovu za pravljenje veb sajtova i čini polaznu tačku za učenje i rad u veb tehnologijama.

Upoznajte se sa Ruby programskim jezikom

Takozvani jezik za označavanje hiper tekstova, to jest HTML (Hyper Text Markup Language) se na prvom mestu koristi kada je potrebno kreirati određenu web stranicu uz primenu različitih editora. A u HTML editore pored Adobe Cold Fusion, spadaju i FrontPage i Dreamweaver, te Microsoft Visual Basic Developer i drugi.

Upoznavanje sa osnovnim principima izrade mobilnih aplikacija.

Pčelarstvo je lepo, korisno, zdravo i zanimljivo zanimanje. Da bi se njime uspešno bavili potrebna je volja, dosta znanja i iskustvo. Uz neophodnog mentora, ako ste početnik, ovaj kurs će vam dati potrebna osnovna znanja. Potrudiću se da kurs bude prvo edukativan, potom zanimljiv, kao i da odgovori na sva vaša pitanja.

Zavirite u tajne najmoćnijeg skupa alata za testiranje bezbednosti informacionih sistema.

Upoznavanje sa osnovnim principima android programiranja.

Upoznavanje sa osnovnim principima objektnog programiranja

Ukoliko želite da naučite najtraženiji i najpopularniji programski jezik za izradu dinamičkih Web sajtova i Web aplikacija u što kraćem vremenskom periodu, ovo je pravi kurs za Vas. Kurs će Vam omoguciti da se upoznate sa funkcijama ovog moćnog jezika za pisanje skripti koji programerima omogućava da brzo i efikasno prave kompleksne Web aplikacije.

Postanite stručnjak za PHP programiranje i unovčite svoje veštine!

Poštovanje,

Kroz ovaj kurs upoznaćemo se sa mnogim standardima i pravilima programskog Javascripta, osnovama front-end developmenta native (Android, iOS) to jest Web aplikacija. Tako i integracijom osnovnih sredstava za komunikaciju sa serverima (API, Baze Podataka).

Ovaj kurs je primenjen programerima početnicima ali može služiti kao dobar podsetnik veteranima ove veštine!

Razvojem informacionih tehnologija i činjenicom da su kompanije upućene na upotrebu ovih tehnologija, pitanje informacione bezbednosti postalo je jedno od najvažnijih pitanja prilikom uspostavljanja i primene informacionog sistema kompanije. Sve češći napadi na integritet informacionog sistema i podatke kompanije predstavljaju globalni, svetski problem i zahtevaju sistematičan odgovor.

Zakon o informacionoj bezbednosti propisuje obavezu sprovođenja mera zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima (IKT sistemi, sistemi bazirani na informaciono-komunikacionim tehnologijama), pri čemu kao bezbednosni rizik podrazumeva događaje koji ugrožavaju funkcionisanje IKT sistema i definiše odgovornosti kompanije prilikom upravljanja i korišćenja IKT sistema. IKT sistem predstavlja skup svih oblika tehnologija koje se koriste za kreiranje, čuvanje i razmenu informacija u različitim vidovima (poslovni podaci, govor, zvuk, slike i sl.)

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, elementima i strukturom računarskih programa i osnovnim algoritmima za obradu podataka.

Nakon uspešno završenog kursa student poznaje koncepte računarskih programa i piše programe koji vrše interakciju sa korisnikom; rukuje različitim tipovima podataka u računarskom programu; koristi osnovne strukturne elemente programa: sekvence, selekcije i iteracije; koristi potprograme i vrši dekompoziciju složenijih programa; poznaje elemente procesa razvoja programa; poznaje elemente analize algoritama.

Osposobljen je za pisanje jednostavnijih programa u programskom jeziku Python.

U ovom kursu upoznaćete se sa svim mogućnostima programa Adobe PhotoshopZnanja koja steknete omogućiće vam da dokažete svu svoju kreativnost i da se vizuelno i grafički izrazite kroz obrađivanje raznih fotografija ili crtanje i kreiranje sadržaja kako za web, tako i za štampanje.

Na početku kursa upoznaćete se sa najosnovnijim stvarima, kao što su sam izgled radnog prostora Adobe Photoshopa, kao i kreiranje novih dokumenata. Nakon toga ćemo korak po korak prolaziti kroz sve kompleksnije alate za selektovanje, bojenje, postizanje raznih efekata, rad sa slojevima i njihovom transformacijom.