Kurs će pratiti algoritam u rešavanju i detekciji pojave otkaza u mobilnoj hidraulici kao i izradu programa u PYTHON-u kao pomoć  rešavanju tih istih problema.

Rukomet (engl. handball) je ekipni sport sa loptom, u kome se takmiče dve ekipe sa po / igrača (6 igrača u polju + 1 golman) na svakoj strani.Igra traje dva puta po 30 minuta,a cilj je dati što više golova od protivnika.Lopta se između igrača dodaje rukama slično kao u košarci ali sa nešto manjom loptom i uz drugačija pravila vođenja lopte.

Osnovni principi programiranja u programskom jeziku C.

Pojam web-programiranje podrazumeva veliki broj međusobno ispreoletenih tehnologija i programskih jezika ,pa je osnovna zamisao sajta da se na jednom mestu objedini sadržaj potreban jednom web programeru na srpskom jeziku.

DOBRODOŠLI U OZ!!!

Osnovna obrada zemljišta predstavlja prvu fazu stvaranja povoljnog supstrata za gajenje biljakaoranje

Kurs će pratiti algoritam u rešavanju i detekciji pojave otkaza u mobilnoj hidraulici kao i izradu programa u PYTHON-u kao pomoć u rešavanju tih istih problema.

Kurs je osmišljen je kako bi se polaznici obučili za primenu tehnika projektovanja šema baza podataka na konceptualnom i implementacionom nivou.

Na kursu ce se goroviti i tipovima baza podataka i njihovoj primeni.

Upoznavanje sa osnovima mašinskog učenja i veštačke inteligencije

Osnovni principi programiranja u C++ programskom jeziku